Uncategorized

SMART G.VRO

Sàn phẳng

Gạch G-VRO thông minh như nào? Ứng dụng Tường beton G-VRO trong xây dựng.

Tường lắp ghép G-VRO cấu tạo như nào? Ưu điểm và Ứng dụng  của Gạch G-VRO trong xây dựng. Lý do các Nhà thầu và Chủ đầu tư chọn Gạch thông minh G-VRO? Cấu tạo và các bước thi công?  Hãy cũng VROGroup tìm hiểu nhé!

Tường bán lắp ghép không Cần Tô
Tường bán lắp ghép không Cần Tô

 

 

1. Gạch bê tông Thông minh G-VRO

 Gạch thông minh G-VRO vừa là kết cấu xây dựng; vừa là vật liệu hoàn thiện vì 2 mặt rất nhẵn KHÔNG CẦN TÔ TRÁT, mặt khác 2 bản beton tiền chế được coi như COFFA BẰNG BETON cho Tường, Dầm, Trụ… Không cần tháo dỡ. Gạch G-VRO là một phát minh mới của VROgroup, có tính đột phá trong ngành xây dựng.

Gạch thông minh Smart G-VRO
Gạch thông minh Smart G-VRO

1.1. Cấu tạo gạch G-VRO viên cơ bản:

Gạch G-VRO có cấu tạọ độc đáo, duy nhất trên thị trường Việt Nam: Gạch có cốt thép 3d, Có hộp xốp tạo rỗng. Tối ưu tất cả mọi thứ, vừa là Kết cấu vừa là vật liệu Hoàn thiện.

Đọc tiếp